News

04/04/2022 by Kvaser

SOMMARJOBB 2021 –

Unfortunately, this interview is only done in Swedish. But you can certainly get an idea of ​​the content through google translate.

Feedback & upplevelser – Sommarjobbare 2021

Jakob har hjälp mig och fixat dessa intervjuer med våra fantastiska sommarjobbare om hur de har upplevt sommarjobben 2021 på Kvaser AB. Jobbet med Radio gjordes av Viktor Mattson och Måns Jakobsson

 

Radio

Beskriv ert arbete

Från början skulle vi göra ett automatiserad radiotestningssystem. Första dagen satt vi och Anders oss och kollade igenom lite papper över hur det såg ut. Diskuterade fram och tillbaka, sen första veckorna fick vi läsa på och sätta oss in idet lite mer. Efter det klarande det mer och mer, Anders kom med förslag. Anders är väldigt idérik. Så till slut så landade vi att det här systemet ska vi sätta upp.

Huvudsyftet med själva sommarjobbet var att inte bara för Anders utan de på hårdvaruavdelningen när de ska test mäta och verifiera hur bra deras trådlösa komponent som Air bridge och U100 är, hur det funkar. Hur bra är kommunikationen över ett visst avstånd eller hur bra fungerar den när saker försöker störa ut den. Det är det vi försöker bygga ett system för.

Vi har även byggt en brusgenerator där man kan lägga på brus över alla frekvenser så man kan styra störningarna i systemet.

 

Vad har varit mest lärorikt med det här?

Rätt mycket, att man kan gå och fråga typ Helge eller Anders eller någon annan. Att man har kunnat använda andras kunskaper också. Det är inte något man tänkt innan.

Man har fått göra mycket praktiskt. Att gå från att mest planera, vilket man gör i skolan mest. Men här har du nu fått göra själva idéerna och få ihop det.

Sen skulle jag vilja säga att det som skiljer sig från skolan och jobbet på Kvaser är att det är mer kontrollerat i skolan, där får man alla system uppsatt men nu får man det inte på samma sätt. Det blir därför mycket mer felsökning och problemlösning.

Vad tar ni mer er från Kvaser in i skolan?

Lite det här praktiska tänket hur man ska sätta upp saker fysiskt för hur det ska funka. Hur man ska göra kopplingar, löda ihop saker, ha koll på pinns. I vanliga fall så får man bara kablar i skolan och det är bara att koppla ihop, men här har vi fått tänka mer, exempelvis vilka adaptrar ska vi ha på olika ställen, vilken typ av kabel och sen kunna koppla den till an annan typ av kabel, hur gör man det? Sådant har vi inte fått göra i skolan och det har vi fått göra här nu, komma på egna lösningar och det tycker jag har varit väldigt lärorikt. Lära sig mer praktiskt.

I skolan har man lite någon mer backup eller facit, här är det mer att man får hitta lösningar när det inte funkar som man vill. Lite mer experimentellt.

Vad har varit mest utmanade med det ni gjort?

Just det att man inte har någon back-up, man vet inte hur det kommer att sluta.

Man gör upp en plan men man vet inte hur den kommer sluta. Man är inte helt säker varje gång på exakt hur det kommer sluta eller hur viktig varje steg är. Mycket analyserande och hantera situationer där du inte vet hur det kommer gå.

Hur skulle ni beskriva Kvaser som företag?

Väldigt trevligt. Både personalen och sommarjobbarna. Det har varit väldigt god stämning. Alla har varit väldigt hjälpsamma. Inga stängda dörrar. Det är lit mer tvärtom att folk kommer med förslag i stället. Speciellt Anders. Han har verkligen varit en trevlig handledare att ha.

Vi tänkte det när han reste bort att vi kan höras av på måndag, fredag men det slutade att vi hade samtal varje dag. Ibland blev de ganska långa mellan 30–60 min. Verkligen en eloge till Anders.

Vad har annars fungerat bra med själva upplägget?

En stor del är Anders hjälpsamhet, man diskutera mycket och man kommer alltid framåt då. Att komma på en idé sen prata lite med Anders och sen har han lagt sin input på det. Så det har varit väldigt bra att hela tiden kunna ha den diskussionen.

Förbättringsområden?

För vår del har det varit bra, men jag har hört från de andra sommarjobbarna att handledarna inte riktigt varit lika inblandade. Att det varit lite kontakt med handledaren eller flera personer som hjälp dom vilket gör det lite förvirrande med för mycket olika inputs. Bättre med en övergripande handledare med planer för hur projektet ska gå.

Möjligtvis kanske en lite tydligare väg i början av projektet. Men samtidigt så kanske är det lite menat att det ska vara öppet. Att känna av vad vi som sommarjobbare tänker och hur Anders tänker kring det som handledare.

Kvaser som arbetsplats?

Ergonomin har funkat bra, bekväma kontorsstolar. Allt har funkat bra.